Ressourcer til bidragydere

Følgende ressourcer stilles til rådighed for professionelle bidragsydere tilSpejderlivmagasin. Udfyld og indsend dem som anvist af redaktionen.

Spejderlivforfatterens retningslinjer *

Hvis du er interesseret i at skrive en artikel tilSpejderlivblad, bedes du gennemgå disse retningslinjer.

Rettighedsaftale *

Denne aftale giver specifikke detaljer om de rettigheder, du giverSpejderlivtil brug af dit materiale.

Faktureringsformular *

Brug denne formular, når du sender en regning tilSpejderliv.

Direkte indskudsformular *

Brug denne formular til at oprette direkte indbetaling efter anmodning fraSpejderliv. Formularen skal sendes til BSA-afdelingen til debitor via sikret fax på 972-580-2594.

IRS-formular W-9 *

Brug denne formular til at angive dit skattepligtige identifikationsnummer (TIN), når anmodet om afSpejderliv.

* Du skal bruge Acrobat Reader for at se og udskrive disse emner. Denne gratis software kan downloades fra Adobe ( get.adobe.com/reader ).